Formació

formacio

Cursos formatius dirigit a Empreses, equips i personalitzades


Detecció de necessitats formatives. pla d’acció formatiu personalitzat
Gestió del canvi
Planificació de projectes
Lideratge
Gestió de competències específiques
Anàlisi de comportaments necessaris i modificables
Gestió del temps
Gestió de l'estrès
Comunicació
Hàbits personals i interpersonals

formacio-2

empresarial-2